Länkar

Ekonomisidor

FAR: www.far.se
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund / SRF: www.srfkonsult.se
Revisorsnämnden: www.revisorsnamnden.se
Bolagsverket: www.bolagsverket.se
Skatteverket: www.skatteverket.se
Tholin & Larsson: www.tholin.se
Norstedts Juridik: www.njab.se
Bokföringsnämnden: www.bfn.se
Briljant Ekonomisystem: www.briljant.se
Gotlandskonsult: www.ekonomiutbildning.com
Leasingräknaren: www.inovo.se
Konsumentverket: www.konsumentverket.se

Banker

Skandinaviska Banken (SEB): www.sebank.se
Nordea: www.nordea.se
Swedbank: www.swedbank.se
Handelsbanken: www.handelsbanken.se
Riksbanken: www.riksbanken.se
Bankgirot: www.bankgirot.se
Posten: www.posten.se

Försäkringsbolag

Skandia: www.skandia.se
If: www.if.se
Trygg-Hansa: www.trygghansa.se
Länsförsäkringar: www.lansforsakringar.se
Sockenbolagen: www.sockenbolagen.se
Alecta: www.alecta.se
Fora: www.fora.se

Tidningar

Dagens Industri: www.di.se
Privata Affärer: www.privataaffärer.se
Dagliga IT nyheter från IDG: www.idg.se
Dagens Nyheter: www.dn.se
Svenska Dagbladet: www.svd.se
Gefle Dagblad: www.gd.se
Arbetarbladet: www.arbetarbladet.se
Expressen: www.expressen.se
Aftonbladet: www.aftonbladet.se

Övriga

Gula Sidorna: www.gulasidorna.se
Office: www.gavle.office.se
Sveriges Riksdag: www.riksdagen.se
SBA Systematiskt Brandskyddsarbete: www.systematiskt-brandskyddsarbete.info