Norengs Redovisningsbyrå AB

Vi är en i Gävle belägen redovisnings- och revisionsbyrå med 16 anställda, som har varit verksamma i samma lokaler sedan 1964.

Vi är medlemmar i FAR och SRF

Våra kunder är främst små-och medelstora ägarledda företag belägna både inom och utom Gästrikland som täcker de flesta branscher.

Våra huvudsakliga tjänster

  • redovisning
  • deklarationer
  • revision
  • ekonomisk rådgivning

Vår affärsidé

"Leverera tjänster inom ekonomi, redovisning och revision av hög kvalité med stort engagemang".

Vi sätter dessutom ett stort värde i att göra nytta för våra kunder och därmed ha framgång tillsammans.

Vårt ledningssystem är kvalitetssäkrat genom ISO 9001